Me­ra frågesport

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK And­ra mat­chen i ”På spå­ret”. I förs­ta klass sit­ter Karin ”Ka­kan” Her­mans­son (bil­den), ra­di­o­pro­fil, och Jan Her­mans­son, dok­tor i re­li­gi­ons­psy­ko­lo­gi och pap­pa till ”Ka­kan”. Mot­stån­dar­la­get be­står av An­na Ekström och Gö­ran Hägglund. Han har va­rit par­ti­le­da­re för Krist­de­mo­kra­ter­na, hon är ge­ne­ral­di­rek­tör för skol­ver­ket.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.