Doug hos Kal­le

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Han fick sitt ge­nom­brott i ”Jills Ve­ran­da” 2014 ef­ter att pro­duk­tions­tea­met hör­de ho­nom spe­la på en park­bänk i Nashvil­le. Nu är Doug Se­e­gers till­ba­ka i Sve­ri­ge för att spe­la i ”Mo­ra­eus med me­ra”. Dess­utom sjung­er ESC-vin­na­ren Lo­reen och så Ma­ri­et­te som fick sitt sto­ra ge­nom­brott i Me­lo­di­festi­va­len för­ra året. LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.