Pe­ter i Ti­nas fjäll

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT Ti­na Nord­ström får be­sök av ko­mi­kern Pe­ter Mag­nus­son i ” Ti­na i fjäl­len”. Han får fly­ga he­li­kop­ter för förs­ta gång­en i sitt liv, se­dan blir det off­pi­ståk­ning och Ti­na kon­fron­te­rar Pe­ter om en pa­ro­di han gjort på hen­ne. I mat­väg får Pe­ter Mag­nus­son lä­ra sig att la­ga den per­fek­ta ome­let­ten – bland an­nat.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Pe­ter och Ti­na my­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.