För­sök till med­ling

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HU­MOR­SE­RIE I ett för­sök att hit­ta till­ba­ka till varand­ra pro­var Fred­de ( Jo­han Re­h­borg) och Mic­kan ( Jo­sep­hi­ne Bor­ne­bush, bil­den) på roll­spel vil­ket in­te går nå­got vi­da­re men de väg­rar att ge upp. Alex ( Fe­lix Hern­gren) blir upp­läx­ad av en be­skäf­tig man på åter­vin­nings­sta­tio­nen och snart har de star­tat ett små­ska­ligt krig. Det är dags för det sjun­de av­snit­tet, av to­talt tio, av ”Sol­si­dan”.

SÖN­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.