In­ter­vju­ar Ul­veus

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Da­vid Hel­le­ni­us be­söks av den ena stjär­nan ef­ter den and­ra i sin pratshow ”Hel­le­ni­us hör­na”. Nu är det dags för en fjär­de­del av Ab­ba – Björn Ul­veus – att be­sö­ka hör­nan. Den hu­mo­ris­tis­ke och skick­li­ge in­ter­vju­a­ren Hel­le­ni­us kom­mer ga­ran­te­rat in­te mis­sa till­fäl­let att pra­ta om åren i Ab­ba.

SÖN­DAG, TV4, 20.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.