Las­sema­jas de­tek­tiv­by­rå – von Broms hem­lig­het

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

FA­MILJ In­led­nings­sce­nen är ”In­di­a­na Jo­nes”-an­pas­sad för barn i för­sko­le­klass. Gill­ra­de fäl­lor, väg­gar som ra­sar sam­man och uråld­ri­ga gåtor som ska lö­sas. Man vill bli barn på nytt, för att få bli upp­slu­kad av mys­te­ri­et. Pe­ter Mag­nus­son är ro­lig även för oss vux­na, och bar­nen är oav­bru­tet char­mi­ga än­da fram till den snyg­ga slut­sce­nen. LÖR­DAG, BARN­KA­NA­LEN,

18.55

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.