Call girl

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Mi­kael Mar­ci­main lyc­kas näs­tan åter­upp­väc­ka 70-ta­let. De­bat­ten om fil­men, me­dan den gick på bio, kom dess vär­re att hand­la om en olyck­ligt vald scen. Den bi­ten klipp­tes bort och nu kan rim­li­gen allt fo­kus in­rik­tas på den star­ka hu­vud­be­rät­tel­sen – om ett par unga tje­jer som av en bor­dell­mam­ma lu­ras att lå­ta hen­ne för­med­la de­ras krop­par till ett kli­en­tel be­stå­en­de av her­rar i sam­häl­lets topp­skikt. (2012)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.