Red

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TIONKO­ME­DI Fil­mens drag­nings­kraft är den ge­dig­na rollis­tan med fy­ra Oscarsvin­na­re, Bru­ce Wil­lis och ku­fi­ga Ma­ry-Lou­i­se Par­ker från “Weeds”. Ett iö­gon­fal­lan­de säll­skap, som job­bar ihop mot fi­en­den. Men det är nå­got ge­myt­ligt ofar­ligt över ”Red”. Al­la är mest fi­gu­rer – vil­ket är ett slö­se­ri med skå­de­spe­lar­po­ten­ti­al. (2010)

LÖR­DAG, SVT1, 22.55

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.