Kors­drag i pa­ra­di­set

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Ernst Lu­bitsch- ko­me­di­er är ald­rig dum­ma. Här har ett äk­ten­skap stel­nat. Frun bör­jar um­gås med en pi­a­nist ( Bur­gess Meredith). Ro­ligt när äk­ta ma­ken ( Mel­vyn Douglas) vill för­nya för­hål­lan­det. (That un­cer­tain fe­e­ling, 1941)

ONS­DAG, SVT1, 14.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.