It’s com­pli­ca­ted

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA­KO­ME­DI Post-skils­mäs­so­kär­leks­hi­sto­ria som med en an­nan än Me­ryl Streep i cent­rum kun­de bli­vit bå­de klum­pig och sen­ti­men­tal. Streep hit­tar ner på dju­pet sam­ti­digt som hon le­ker på ytan och får allt att ver­ka lätt. (2009)

TORS­DAG, TV8, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.