Ernst stop­par korv

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

IN­RED­NING Dags för li­te julpys­sel igen och Ernst Kir­ch­s­te­i­ger gör för­stås egen korv i ”Jul med Ernst”, som sänds för åt­ton­de året i rad. Han åter­vän­der till halvön Björskogs­näs i Bergs­la­gen där han i som­ras to­tal­re­no­ve­ra­de den gam­la Ny­mans­går­den. För­u­tom bo­stads­hu­set finns där loft­hus, stall, la­da och en sten­ru­in. Plus den nya pa­vil­jong­en som Ernst och hans två snic­ka­re bygg­de i som­ras.

Nu ska Ernst i tre pro­gram julpyn­ta går­den på tra­di­tio­nellt svenskt vis och ska­pa gam­mal­dags jul­stäm- ning. Han bör­jar med hu­sets en­tré, som får två julpyn­ta­de gra­nar och en mat­ta av gran­ris.

Han snick­rar en ljuslå­da för den nya pa­vil­jong­en och al­la föns­ter får gran­ris­stjär­nor. Ernst glöm­mer in­te hel­ler jul­ma­ten. I kö­ket gör han två sil­lin­lägg­ning­ar, ci­trus­vi­nä­ger och in­lagd ström­ming. Och det är klart att Ernst ock­så gör egen korv, som han gril­lar.

I ”Jul med Ernst” har han ing­en hjälp av snic­ka­re, men han har säll­skap av hun­den Sher­man.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Foto: TV4

Ernst Kir­ch­s­te­i­ger är till­ba­ka för åt­ton­de gång­en med ”Jul med Ernst”. Han får säll­skap av hun­den Sher­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.