Tuff tåg­du­ell

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Nu ska det av­gö­ras vil­ka som går vi­da­re di­rekt till se­mi­fi­nal från förs­ta grup­pen i ”På spå­ret”. Gö­ran Hägglund och An­na Ekström tes­tar si­na kun­ska­per mot re­ge­ran­de mäs­tar­la­get Eli­sa­bet Höglund och Jesper Rönn­dahl. På scen står country­ar­tis­ten Jill John­son för att ge un­der­lag till mu­sik­frå­gor­na. Kristi­an Lu­uk och Fred­rik Lind­ström är re­se­le­da­re.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Hägglund.

Höglund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.