Du­et­ter på ön

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Det är dags för gäng­et i ”Så myc­ket bätt­re” att av­run­da sin vis­tel­se på pen­sio­nat Grå Gå­sen på Got­land. Un­der sä­song­en har ar­tis­ter­na le­ve­re­rat bå­de uni­ka, an­norlun­da och spän­nan­de tolk­ning­ar av kol­le­gor­nas hit­lå­tar. Det har även va­rit en hel del käns­lo­lad­da­de sam­tal kring mid­dags­bor­det. Den sista da­gen hjälps al­li­hop ( Sven-Bertil, Ison, Fil­le, Li­sa, Jen­ny, Niklas, Andre­as och Mi­ri­am) åt att an­ord­na en mid­som­mar­fest för he­la Burgs­vik. Det bjuds på soc­ker­vadd, popcorn och korv med bröd. Fle­ra av ar­tis­ter­na fram­för ock­så du­et­ter till­sam­mans.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.