No­bel­vec­kan bör­jar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MA­GA­SIN Änt­li­gen är det dags för no­bel­vec­ka och där­med ”No­belstu­di­on”. I det förs­ta av­snit­tet träf­far Kat­tis Ahl­ström och Niklas Käll­ner pris­ta­gar­na i me­di­cin, Wil­li­am C Camp­bell och Satoshi Ōmu­ra, och eko­no­mi, An­gus De­a­ton. De be­lö­nas för upp­täck­ter som har för­änd­rat li­vet för jor­dens fat­ti­gas­te. I stu­di­on finns pro­fes­sorn i in­ter­na­tio­nell häl­sa, Hans Ros­ling.

SÖN­DAG, SVT1, 21.00

Kat­tis Ahl­ström, Per­nil­la Måns­son-Colt, Victo­ria Dy­ring, An­na He­den­mo och Jes­si­ca Ge­din le­der stu­di­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.