Möt Svet­la­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KUL­TUR I ok­to­ber med­de­la­de stän­di­ge sek­re­te­ra­ren i Svens­ka Aka­de­mi­en att vitrys­kan Svet­la­na Alek­si­je­vitj får mot­ta No­bel­pri­set i lit­te­ra­tur. Hon har skri­vit ett fler­tal ro­ma­ner om det sov­je­tis­ka fol­ket och den mest kän­da är ”Bön för Tjer­no­byl”. I ”No­bel 2015: Lit­te­ra­tur­por­trätt” in­ter­vju­as hon av Ann Victo­rin.

MÅN­DAG, SVT2, 19.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.