The tree of li­fe

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA En märk­lig up­pen­ba­rel­se, stor­sla­gen som en ka­te­dral, be­lö­nad med fi­nas­te pri­set i Can­nes. Bild­kom­po­si­tö­ren Ter­rence Ma­lick veck­lar först ut en lång och mys­tisk in­led­ning, där en stor för­tviv­lan up­pen­ba­ras. Han har ta­git sats än­da bor­ta hos di­no­sau­ri­er­na för att fånga en ame­ri­kansk 50-tals­fa­miljs pröv­ning­ar. ( 2011)

SVT2, FRE­DAG, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.