Chloe

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Atom Egoyan, som en gång gjor­de den ly­san­de ”Lju­va mor­gon­dag”, har här grot­tat in sig i ett re­la­tions- dra­ma där Ju­li­an­ne Mo­o­re spe­lar en fru som miss­tän­ker att hen­nes ma­ke är otro­gen. Hon an­li­tar en pro­sti­tu­e­rad för att kon­trol­le­ra hur ma­ken re­a­ge­rar på hen­nes in­vi­ter. Det he­la går in­te som pla­ne­rat. ( 2009)

SVT1, LÖR­DAG, 22.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.