The incre­dib­le Hulk

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TION Jäm­fört med Ang Le­es psy­ko­lo­gis­ka dra­ma, är am­bi­tio­ner­na mer i ni­vå med se­ri­e­ma­ga­si­nen. Ed­ward Nor­ton är egent­li­gen för am­bi­tiös. Han gör fors­ka­ren Bru­ce Ban­ner ned­to­nat, så man anar en för­histo­ria han bär med sig. (2008)

SVT1, LÖR­DAG, 0.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.