Mig äger ing­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Det här är ing­en natt­svart film à la ”Svi­naläng­or­na”. Det finns vär­me i mi­sä­ren. Här­dar­mäs­ta­ren äls­kar sin jän­ta än­da från hjär­te­ro­ten. Det gör ock­så ont, men på ett an­nat sätt. Sam­ti­digt är det här en myc­ket vac­ker och tänk­värd film. In­te minst tack va­re Mi­kael Pers­brand­ts in­sats. Det känns näs­tan hög­tid­ligt att se ho­nom ta sig an sin ka­rak­tär. Li­te som en sub­til pre­di­kan. ( 2013) TV4, LÖR­DAG, 21.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.