Kung­lig ve­ten­skaps­fest

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

NOBEL­DA­GEN Årets No­bel­pris­ta­ga­re ska hyl­las och SVT sän­der he­la da­gen. Freds­pri­set i Oslo de­las ut först, och i år går det till Tu­ni­si­ens in­ter­na­tio­nel­la di­a­log­kvar­tett. Mel­lan

Fred de di­rekt­sän­da pris­ut­del­ning­ar­na vi­sas in­ter­vju­er och re­por­tage, och Kat­tis Ahl­ström hål­ler i ”No­belstu­di­on”.

Ef­ter att pris­ta­gar­na fått ska­ka hand med kung Carl XVI vän­tar

den mest sed­da mid­da­gen i tv, där den hem­li­ga me­nyn av­slö­jas och gäs­ter­nas af­ton­kläd­sel sy­nas. Pro­gram­le­da­re för den sto­ra No­bel­ban­ket­ten i Stock­holms stads­hus är Per­nil­la Måns­son Colt, Victo­ria Dy­ring, Jes­si­ka Ge­din och An­na He­den­mo. Läs in­ter­vjun med Per­nil­la Måns­son Colt på si­dan 3.

TORS­DAG, SVT, 12.50–23.30

Foto: STELLA PICTU­RES

Drott­ning Si­li­va och kung Carl XVI ger kung­lig glans till Nobel­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.