Hjäl­per kli­ma­tet

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

INSAMLING För åt­ton­de året i rad stängs tre pro­gram­le­da­re in i en glas­bur för att sän­da ra­dio och tv dyg­net runt i sex da­gar – och sam­la in peng­ar till väl­gö­ran­de än­da­mål. ”Mu­sik­hjäl­pen” sänds i år från Sto­ra Tor­get i Linköping där tv-pro­fi­len Gi­na Di­rawi, ar­tis­ten Linnea Hen­riks­son och ra­di­opra­ta­ren Kodjo Ako­lor ska sam­la in peng­ar till kli­mat­re­la­te­ra­de ka­ta­stro­fer. SÖN­DAG, SVT24, 21.00

SÖN­DAG, SVT2, 22.10

Kodjo, Gi­na och Linnea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.