Som­rig mu­sik

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING La­gom till vin­ter­ky­lan vi­sar TV4 tra­di­tions­en­ligt åter­blic­kar från som­ma­rens Dig­gi­loo-tur­né. På scen i Ek­sjö står bland and­ra Mar­tin Sten­marck, Jes­si­ca An­ders­son, Mol­lie Lin­dén, Björn Kjell­man, Andre­as John­son, Char­lot­te Perrelli, He­le­na Pa­pa­ri­zou (bil­den), Han­na Hed­lund, Li­sa Sta­dell och Mag­nus Jo­hans­son. De bac­kas upp av Dig­gi­loo-or­kes­tern och Ema­nu­el Norr­by.

FRE­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.