Dubb­la lu­ci­a­tåg

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TRA­DI­TION Kvart i åt­ta på mor­go­nen star­tar SVT:s lu­ci­a­tåg i Ör­gryte nya kyr­ka i Gö­te­borg där so­lis­ter­na ­Emi­lia Am­per och Ri­chard Sö­der­berg (bil­den) bju­der på stäm­nings­full sång och nyc­kel­har­pa. TV4 sän­der ett än­nu ti­di­ga­re fi­ran­de från Väx­jö dom­kyr­ka där mu­sik­ele­ver upp­trä­der med Char­lot­te­Perrelli. SÖN­DAG, TV4, 6.30 & 17.00 SÖN­DAG, SVT1, 7.45 & 18.00

Emi­lia Am­per och Ri­char­di­chard Sö­der­berg bju­der på lu­ci­amys.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.