Ko­mi­ker­par gör de­but­re­sa

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Förs­ta grup­pen i ”På spå­ret” av­gjor­des i fre­dags och nu är det dags för tre nya lag att mä­ta si­na kraf­ter i jak­ten på en se­mi­fi­nal­plats.

Ra­di­o­pro­fi­ler­na Tho­mas Nor­de­gren och Lou­i­se Ep­ste­in, som gör pratsho­wen ”Nor­de­gren & Ep­ste­in i P1”, är till­ba­ka för re­vansch. De mö­ter ko­mi­ker­na Pe­ter Mag­nus­son och Pet­ra Mede som gör pro­gram­de­but.

– Jag kän­ner Pet­ra se­dan ti­di­ga­re och tyc­ker väl­digt myc­ket om hen­ne, sa­de Mag­nus­son ti­di­ga­re i höst till Ex­pres­sen.

– Hon är jäv­ligt kun­nig och all­män­bil­dad, men hon är ock­så en av de ro­li­gas­te jag vet så det är möj­ligt att jag tap­par kon­cent­ra- ti­o­nen, fort­sat­te han. I sam­ma grupp finns yt­ter­li­ga­re ett de­bu­tant­lag: för­fat­ta­ren Ai­no Tro­sell som täv­lar till­sam­mans med ra­di­o­pro­gram­le­da­ren Ti­na Me­h­rafzoon.

På scen står ar­tis­ten Ni­co­le Sa­bouné, som 2012 täv­la­de i ta­lang­jak­ten ” The Vo­ice Sve­ri­ge”. FRE­DAG, SVT1, 20.00

Foto: BO HÅ­KANS­SON /SVT

Pet­ra Mede och Pe­ter Mag­nus­son har ald­rig ti­di­ga­re med­ver­kat i ”På spå­ret”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.