Si­nat­ra 100 år

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MU­SIK Den 12 de­cem­ber skul­le Frank Si­nat­ra ha fyllt 100 år. SVT vi­sar en hyll­nings­kon­sert från Las Ve­gas där stor­stjär­nor som Ali­cia Keys, Garth Brooks och To­ny Ben­nett fram­för klas­sis­ka Si­na­tralå­tar. På fre­dag och lör­dag vi­sas även por­trät­tet ”Frank Si­nat­ra 100 år”. LÖR­DAG, SVT1, 21.00 FRE­DAG–LÖR­DAG,

SVT2, 19.00

Frank Si­nat­ra fi­ras med pom­pa och ståt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.