An­ni­ka Bengt­zon – prime ti­me En lätt­han­ter­lig histo­ria

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DEC­KA­RE In­spel­ning­en av en dokusåpa har pre­cis av­slu­tats, när pro­gram­le­da­ren hit­tas mördad. En mer lätt­han­ter­lig histo­ria än i för­ra fil­men. En väl vald ska­ra skå­de­spe­la­re ham­nar mesta­dels rätt i ka­rak­tä­rer­na. Sär­skilt vär­da att kas­ta ett öga på är de re­pre­sen­tan­ter för tv-värl­den som ge­stal­tas av Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch, Maria Kul­le och Gö­ran Stang­ertz. ( 2012)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Foto: TV4

Malin Crépin som An­ni­ka Bengt­zon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.