Ola och Ju­lia

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Jan­ne Hal­doffs film le­ver på en gång slu­ten kring sitt ro­man­tis­ka kär­leks­mo­tiv och öp­pen för det som hän­der i ett oro­man­tiskt Sve­ri­ge. Kon­tras­ten i det­ta kän­des nytt när fil­men kom. Hall­doff lek­te all­de­les av­spänt med tid­lös­he­ten och ti­den. En lek ut­an käns­lo­sam­het, men all­var­sam och käns­lig. ( 1967)

MÅN­DAG, SVT1, 14.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.