The but­ler

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Fo­rest Whita­ker är låg­mält käns­lo­sam på ett sätt som bor­rar sig in i hjär­tat. Om fil­men ha­de fått vi­la li­te i den låg­mäld­he­ten, ha­de den va­rit en pär­la. Men i stäl­let bras­sar man på och gör en väl­digt ame­ri­kansk stor­film med li­te för myc­ket ext­ra allt. ( 2013)

LÖR­DAG, SVT1, 23.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.