The girl with the dra­gon tat­too

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Lis­beth Sa­lan­der är obe­strid­ligt kraft­cent­rum i den ame­ri­kans­ka ver­sio­nen av Sti­eg Lars­sons förs­ta stor­säl­ja­re. Att Roo­ney Ma­ra (bil­den) skul­le gö­ra rol­len med sam­ma glö­dan­de ra­se­ri som Noo­mi Ra­pa­ce ver­ka­de in­te tro­ligt. Men hon kun­de. Det här är fram­för allt hen­nes film. (2011) LÖR­DAG, SJU­AN, 22.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.