Full­träff om franskt po­lis­ar­be­te

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Po­lis­se

DRA­MA Re­gis­sö­ren Maïwenn följ­de ett verk­ligt team i frans­ka barn­skydds­ro­teln. I ur­sin­nigt tem­po vi­sas fall hon stöt­te på där – på fäl­tet, på po­lis­sta­tio­nen, hem­ma hos med­lem­mar­na i tea­met. Stö­kigt och hög­ljutt. Det finns ett bud­skap i ils­kan som in­te kan ut­tryc­kas på bätt­re sätt. (Po­lis­se, 2011)

TORS­DAG, SVT2, 22.45

Iris och Nadine ((Ma­ri­na Foïs, Karin Vi­ard).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.