Stjär­nor­nas krig

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR Ge­or­ge Lucas bör­ja­de sin film­sa­ga mitt i ett in­bör­des­krig. Obi-Wan Ke­no­bi pre­sen­te­ras som en gam­mal vis man och får in­for­me­ra oss om vad som hänt i ” ti­di­ga­re” de­lar­na. (Star wars: Epi­so­de IV – A new ho­pe, 1977)

FRE­DAG, KA­NAL 5, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.