Jedins åter­komst

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR Jäm­fört med de två fö­re­gå­en­de fil­mer­na finns här en be­tyd­ligt stör­re va­ri­a­tion i hur va­rel­ser­na ser ut. (Star Wars: Epi­so­de VI – Re­turn of the Jedi, 1983)

SÖN­DAG, KA­NAL 5, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.