Per­nil­la Måns­son-Colt

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 48 år Bor: Hus i Klagshamn, Mal­mö. Fa­milj: Ma­ken Stel­lan och bar­nen Gabri­el och No­el samt bonus­bar­nen Le­o­pold och Linnea. Gör: Pro­gram­le­da­re, pro­du­cent och jour­na­list. Ak­tu­ell med: En av pro­gram­le­dar­na för den sto­ra No­bel­ban­ket­ten i Stock­holms stads­hus 10 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.