Kronér kroc­kar med Olds­berg

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UP­PE­SIT­TAR­KVÄLL För­ra året var de bå­da Gö­te­borgs-kom­pi­sar­na kon­kur­ren­ter om publi­ken kväl­len fö­re julaf­ton. I år blir det en ny drabb­ning mel­lan SVT och TV4, när bå­da ka­na­ler­na har up­pe­sit­tar­kväll.

I ”Jul­stök med Las­se Kronér” blir det myc­ket jul­mu­sik, en del hu­mor och om­vänd rimstu­ga. Bland de många gäs­ter­na finns ma­gi­ker­na Bry­nolf & Ljung, skå­de­spe­la­ren Katrin Sund­berg, och imi­ta­tö­ren Jo­han Bjer­kan­der. Ar­tis­ter är sång­du­on Adolp­h­son & Falk med en myc­ket po­pu­lär jullåt, An­ni­ka Her­litz, Las­se Lind­bom & Jan­ne Bark, Ma­rit Berg­man, Jen­ni­fer Brown, Chris Medina. Kronér hål­ler på till 23.00 med avbrott för ny­he­ter.

I ”Bin­go­lot­tos up­pe­sit­tar­kväll” är Ing­var Olds­berg värd och har bju­dit in bland and­ra Carl Jan Granqvist och Lotta Bromé, Pet­ra Marklund, Pe­ter Jö­back, Måns Zel­mer­löw och Lotta Eng­berg. Ro­bert Wells och Rhap­so­dy in Snow Or­chest­ra står för jul­mu­si­ken och så blir det för­stås bin­go med ext­ra många mil­jon­vins­ter. Olds­berg hål­ler på än­da till mid­natt med avbrott för ny­he­ter.

Bå­de Kronér och Olds­berg sän­der di­rekt från Gö­te­borg och för­ra året åk­te Kronér, som slu­ta­de först, över och häl­sa­de på hos Olds­berg. Det har han möj­lig­het till även i år.

ONS­DAG, SVT1, 19.00 ONS­DAG, TV4, 19.30

Foto: SVT/TV4

Dub­bel up­pe­sit­tar­kväll från Gö­te­borg. Las­se Kronér i SVT1 och Ing­var Olds­berg i TV4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.