Ernsts jul­mid­dag

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

IN­RED­NING Ernst Kir­ch­s­te­i­ger julpyss­lar i år på Ny­mans­går­den i Bergs­la­gen som han i som­ras to­tal­re­no­ve­ra­de. Den gam­la går­den är nu tra­di­tio­nellt julpyn­tad ut­om­hus, gra­nar är på plats och gran­ri­set lig­ger som en mat­ta fram­för dör­ren. Så i tred­je de­len av ”Jul med Ernst” hand­lar det mest om ma­ten på jul­bor­det och att ska­pa li­te stäm­ning in­om­hus. Han gör kal­kon­skin­ka och ett ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tiv, och la­gar Jans­sons fres­tel­se på rot­fruk­ter. Och så en färg­glad jul­sal­lad. Se­dan han smyc­kat sov­rum­met med äng­lar och blom­mor och ställt ut mat till fåg­lar­na, så är det dags för jul­mid­dag. Och vid bor­det tar en del per­so­ner från i som­ras plats.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.