De­but för Ti­na och Ai­no

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Fem­te mat­chen i ”På spå­ret” och där dy­ker det upp ett nytt lag: Ti­na Ma­h­rafzoon, pro­gram­le­da­re i ra­di­ons P3, och Ai­no Tro­sell, för­fat­ta­re. De mö­ter Lou­i­se Ep­ste­in och Tho­mas Nor­de­gren, rös­ter i ra­di­ons P1 och ve­te­ra­ner i ”På spå­ret”, in­te ba­ra från för­ra vec­kan ut­an ock­så från 2014. Tred­je la­get i grupp 2 är ko­mi­ker­na Pet­ra Mede och Pe­ter Mag­nus­son.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

De­bu­tan­ter i ”På spå­ret”, Ti­na Ma­h­rafzoon och Ai­no Tro­sell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.