Li­vet för Astri

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR Astri Berg­man Tau­be ham­na­de i skug­gan av sin be­röm­da man, na­tio­nal­skal­den Evert Tau­be. Men hon var in­te ba­ra fru Tau­be, som sköt­te det mesta i fa­mil­jen när ma­ken ska­pa­de, hon var själv konst­när och en fram­gångs­rik skulptör. ”Astri Tau­be – håll kvar so­len” är en do­ku­men­tär som ge­nom in­ter­vju­er, brev och film­klipp be­rät­tar om hen­nes liv, kons­ten och fa­mil­jen och den livs­långa kär­le­ken till ma­ken Evert.

FRE­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.