Be­röm­da syst­rar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE ”Li­fe in squa­res” är en brit­tisk dra­ma­se­rie i tre de­lar, som ut­spe­las i bör­jan av 1900-ta­let. Den hand­lar om två be­röm­da syst­rar, för­fat­ta­ren Vir­gi­nia Woolf och konst­nä­ren Va­nes­sa Bell, som sö­ker fri­het i det bo­he­mis­ka Bloom­s­bu­ry. Där kom de att till­hö­ra den be­röm­da Bloom­s­bu­ry-grup­pen, som på oli­ka sätt på­ver­ka­de då­ti­dens sam­hällt. Syst­rar­na spe­las av Ly­dia Le­o­nard och Phoe­be Fox.

ONS­DAG, SVT2, 20.00

Vir­gi­nia och Va­nes­sa (Ly­dia Le­o­nard, Phoe­be Fox).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.