Am­bi­tiöst prat

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SHOW För­fat­tar­na Alex Schul­man och Sig­ge Eklund har en myc­ket po­pu­lär podcast, där de dis­ku­te­rar ak­tu­el­la fö­re­te­el­ser. I vint­ras ställ­de de sig på sce­nen för att pra­ta vi­da­re in­för publik och fö­re­ställ­ning­en fick den am­bi­tiö­sa ti­teln ”Alex & Sig­ge: Me­ning­en med li­vet”. Det un­der­hål­lan­de och hu­mo­ris­tis­ka pra­tet spe­la­des in på Cir­kus i Stock­holm.

SÖN­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.