Wolff fi­rar Pi­af

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Den frans­ka sång­ers­kan Edith Pi­af föd­des den 19 de­cem­ber 2015 och skul­le fyllt 100 om hon le­vat. Skå­de­spe­la­ren Ri­kard Wolff, som sjung­it hen­nes vi­sor, fi­rar hen­nes fö­del­se­dag ge­nom att bju­da in publik till sitt hem, där det blir vim­mel med till­tugg och frans­ka chan­so­ner. ”Pi­af 100 år – Hem­ma hos Ri­kard Wolff ” he­ter fö­re­ställ­ning­en.

LÖR­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.