Blo­dig histo­ria om hat

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Djan­go un­chai­ned

VÄS­TERN Ti­teln är en hyll­ning till den ita­li­ens­ka väs­tern­fil­men. För­tex­ter­na ser ut som de gjor­de på den gam­la ti­den och de­lar av mu­si­ken har väl­känt Mor­ri­co­ne-stuk. Men histo­ri­en hand­lar mer om hat och hämnd än om gry­en­de fri­hets­ dröm­mar. Di­a­lo­ger­na är ly­san­de ­bru­talt ro­li­ga­och bil­der­na stor­sla­get dra­ma­tis­ka. På Ta­ran­ti­no- vis spru­tar myc­ket blod – det här är un­der­håll­nings­våld med ton­vikt på or­dets bå­da de­lar – och det kan kän­nas nöd­vän­digt att blun­da ibland. Men där­e­mel­lan finns rätt myc­ket värt att se. (2012)

MÅN­DAG, TV3, 22.20

Foto: SO­NY/CO­LUM­BIA

Ja­mie Foxx och Christoph Waltz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.