Ame­ri­can histo­ry X

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Med ut­gångs­punkt i då­ets svart­vitt och nu­ets färg följs två brö­der; lil­le­bror ser ef­ter fa­derns död sto­re­bror som fö­re­bild. För­hål­lan­de­na i en fa­milj tol­kas av Ed­ward Nor­ton (bil­den), Ed­ward Fur­long och Be­ver­ly D’Ang­e­lo. (1998)

SÖN­DAG, TV4, 23.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.