JUL­VÄRD 2015

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Namn: Gi­na Di­rawi Ål­der: 24 år Fa­milj: Mam­ma, pap­pa och tre sys­kon Bor: Stock­holm Gör: pro­gram­le­da­re Ak­tu­ell: Årets jul­värd i SVT, le­der ”Me­lo­di­festi­va­len” 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.