För­lo­rar mak­ten

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DRA­MA­SE­RIE ” Weis­sen­see” har be­rät­tat om var­da­gen för två fa­mil­jer i det hårt kon­trol­le­ra­de Öst­tyskland un­der 80-ta­let. I den­na tred­je om­gång har det gått två år se­dan Ju­li­as död och Mar­tin käm­par för att få till­ba­ka sin dot­ter. Året är 1989, sam­häl­let för­änd­ras myc­ket snabbt och hem­li­ga po­li­sen för­lo­rar mak­ten.

TIS­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.