Kri­gar för kvinn­lig röst­rätt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Ju­len 2013 blev ”Frö­ken Fri­mans krig” en tit­tar­suc­cé och nu är hon till­ba­ka, den strid­ba­ra Dag­mar Fri­man ( Sis­se­la Ky­le). Då star­ta­de hon i bör­jan av 1900-ta­let livs­me­delskoo­pe­ra­ti­vet Svens­ka hem. I ”Frö­ken Fri­mans krig 2” äg­nar sig Dag­mar och de and­ra färg­star­ka da­mer­na i si­na ele­gan­ta hat­tar åt kam­pen för kvinn­li­ga röst­rätt. Dra­ma­se­ri­en vi­sas i tre de­lar.

JUL­DA­GEN, SVT1, 21.00

Foto: SVT

Dag­mar Fri­man (Sis­se­la Ky­le) le­der kvin­no­kam­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.