Su­ne på bil­se­mes­ter

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

FA­MIL­JE­FILM And­ra fil­men med 10-tals­fa­mil­jen, där Mor­gan Al­ling (bil­den) är den tön­ti­ge pap­pan. To­nen är lju­sa­re än i Gre­kland och käns­lor­na var­ma­re – fa­mil­je­vän­lig hu­mor med hygg­ligt tem­po och sym­pa­tisk ton. (2013)

JULAF­TON, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.