Coco – li­vet fö­re Cha­nel

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Hi­sto­risk kor­rekt­het är knap­past fil­mens led­ord, men som por­trätt av hur kvin­nan som be­fri­a­de oss från kor­set­ter och fjäd­rar tog sig fram från sin påv­ra bak­grund till Pa­ris so­ci­e­té är det spän­nan­de. Stund­tals till och med troll­bin­dan­de när Aud­rey Tautou (bil­den) är som mest oe­mot­stånd­lig. (2009)

JUL­DA­GEN, SVT1, 23.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.