Säll­skaps­re­san

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI In­te många kan ha mis­sat den tro­li­gen störs­ta svens­ka pu­blik­suc­cén ge­nom ti­der­na. Att det gått så bra be­ror an­tag­li­gen på bred­den i hu­morn. Här kan al­la hit­ta nå­got att ro­as av. TV4 vi­sar upp­föl­jar­na i mel­lan­da­gar­na. (1980)

JUL­DA­GEN TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.