Fin­käns­ligt om stjär­nans ro­mans

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

My we­ek with Ma­rilyn

DRA­MA Byg­ger på ro­man­sen mel­lan Ma­rilyn och en re­gi­as­si­stent som job­ba­de på Lau­rence Oli­vi­ers film­in­spel­ning av ”Prin­sen och ba­lett­flic­kan”. Michel­le Wil­li­ams lyc­kas fin­käns­ligt sät­ta fing­ret på stjär­nans rö­ri­ga in­re. Skör och barns­lig, med en otrygg­het djup som en mörk av­grund. (2012)

TIS­DAG, SVT1, 22.00

Foto: TV4

Michel­le Wil­li­ams och Ed­die Red­may­ne spe­lar kär­lekspa­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.