Exklusivt konst­gal­le­ri

KÖP KONST I BE­GRÄN­SAD UPP­LA­GA!

TV (Sweden) - - SPORTKANALER RADIO -

I sam­ar­be­te med gal­le­ri Ri­de­li­us i Vis­by er­bjuds nu Ex­pres­sens lä­sa­re möj­lig­he­ten att exklusivt kö­pa konst ska­pad av spän­nan­de svens­ka konst­nä­rer. Dess­utom till ett spe­ci­alpris. Upp­la­gor­na är be­grän­sa­de och num­re­ra­de.

Ovan är ex­em­pel på två li­to­gra­fi­er av Ange­li­ca Wi­ik.

Be­sök webb­gal­le­ri­et re­dan idag för fler konst­verk och upp­täck fler spän­nan­de konst­nä­rer! konst­gal­le­ri.ex­pres­sen.se

Natt­bad – från 2.800:-

Jazz­stråk – från 2.800:-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.